Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Nett-TV: Seminar om gevinstrealisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Nett-TV

Digitalisering gir gevinster, både for innbyggere og næringsliv. Gjort på riktig måte gir det gevinster også for forvaltningen. Hvordan sørger vi for å få det til? Dette er ett av spørsmålene som belyses på seminaret om gevinstrealisering arrangert av Difi 18. desember.

Mer informasjon om program og påmelding finner du på nettsidene til Difi