Historisk arkiv

Video: Fullt og helt, ikke stykkevis og delt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Empo TV Norway har intervjuet ansatte ved Greverudåsen boliger for funksjonshemmede i Oppegård om hvordan deltidsarbeid påvirker hverdagen til brukere, ansatte og pårørende.

Oppegård kommune jobber med heltidskultur i det nasjonale utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune - et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Utviklingsprogrammet gir støtte til lokale prosjekter, og tar for seg noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren: sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltid/deltid og omdømme.

Sammen om en bedre kommune