Historisk arkiv

Video: Heltid på brukernes premisser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Andelen deltidsansatte og vikarer i småstillinger er stor i mange kommuner. Hvordan påvirker egentlig bemanningssituasjonen og turnusavviklingen brukerne direkte?

Innslaget er produsert av Empo TV Norway, en riksdekkende tv- kanal med utviklingshemmede medarbeidere, på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune.

Innslaget er produsert av Empo TV Norway, en riksdekkende tv- kanal med utviklingshemmede medarbeidere, på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune.