Historisk arkiv

Video: Hvordan oppstår tidstyver?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Førsteamanuensis Endre Sjøvold, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU, reflekterer over temaet "Tidstyver i forvaltningen".

Førsteamanuensis Endre Sjøvold, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU, reflekterer over temaet "Tidstyver i forvaltningen".

Produsert av Departementenes service- og sikkerhetsorganisasjon på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.