Historisk arkiv

Video: Intervju med Robert Madelin og Paul Chaffey

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

IKT-politikken står øverst på dagsorden i EU. 6. februar besøkte EU-topp Robert Madelin Norge for å fortelle hvorfor. Hva kan Norge lære av EUs Digitale agenda? Og hva kan Europa lære av Norge?

IKT-politikken står øverst på dagsorden i EU. 6. februar besøkte EU-topp Robert Madelin Norge for å fortelle hvorfor. Hva kan Norge lære av EUs Digitale agenda? Og hva kan Europa lære av Norge?