Historisk arkiv

Nyheter

Har språket i staten blitt klarere?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) inviterer til frokostseminar førstkommende fredag der sluttevalueringen av "Klart språk i staten" legges fram. Seminaret overføres på nett-TV på regjeringen.no.

Førstkommende fredag stilles spørsmålet "Hvilken effekt har arbeidet med klarspråk hatt i de statlige virksomhetene"? Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) inviterer til frokostseminar der sluttevalueringen av "Klart språk i staten" legges fram. 

Sted: Auditoriet R5, Akersgata 59, Oslo.

Frokostseminaret overføres på nett-TV på regjeringen.no.

Det er utredningsselskapet ideas2evidence som på oppdrag fra FAD har evaluert prosjektet «Klart språk i staten» og arbeidet med klart språk i de enkelte statlige virksomhetene.

Les rapporten "Klart vi kan!" her.

Seminaret er et samarbeid mellom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet. Difi og Språkrådet har siden 2009 drevet prosjektet "Klart språk i staten" sammen. Prosjektet er nå avsluttet, men arbeidet med klart språk i staten fortsetter med Difi og Språkrådet som sentrale aktører.

Program: 

  • Åpning ved statssekretær Paul Chaffey
  • Presentasjon av rapporten Klart vi kan! En evaluering av effektene av prosjektet "Klart språk i staten"
  • Kommentar ved departementsråd Eivind Dale
  • Samtale om resultatene i rapporten og veien videre for klarspråksarbeidet i staten

Deltakere:

- Birgitte Lange, assisterende direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI)
- Ragnhild Samuelsberg, fagdirektør og ansvarlig for klarspråksarbeidet i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
- Åshild Hortemo, seksjonssjef for Kontroll og analyse i Helseøkonomiforvaltningen (HELFO), region Oslo
- Tore Bratt, kommunikasjonssjef i Statens innkrevingssentral 

Møteleder: Agnar Kaarbø, seniorrådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet