Historisk arkiv

Nyheter

Inkluderende arbeidsliv - Best i klassen?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hvordan lykkes med IA-arbeidet? Engasjerende og gode eksempler får du på Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene sin IA-konferanse for staten 13. januar 2015.

Nett-tv Inkluderende arbeidsliv - Best i klassen?

Se sendingen her

Se sendingen her

 

Programmet tar for seg de tre delmålene i avtalen. Vi ønsker å engasjere og vise gode eksempler fra virksomheter som har lykkes med IA-arbeidet. Blant annet presenteres traineeprogrammene i staten for personer med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med at KMD nå inviterer statlige virksomheter til å være med i et nytt traineeprogram.

Målgruppen for konferansen er ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte i statlige virksomheter. Konferansen er gratis, men virksomhetene må selv dekke reise.


Tid: Tirsdag 13. januar 2015
Sted: Radisson Blu Hotel, Oslo Alna