Historisk arkiv

Starter arbeidet med å utrede regioner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet starter utredning av et regionalt folkevalgt nivå som del av kommunereformen.

- Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, ba samtidig Stortinget regjeringen om å gjennomgå oppgavene til et regionalt nivå. Departementet lyser nå ut dette oppdraget, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Oppdraget består i å sammenstille og vurdere eksisterende utredninger, slik at regjering og storting får et godt faglig beslutningsgrunnlag.  Det vil bli opprettet en referansegruppe for utredningen bestående av representanter for fylkeskommunene.

- Utredningen av et regionalt nivå vil skje parallelt med arbeidet med en stortingsmelding om nye oppgaver til større og mer robuste kommuner. Den vil dermed ikke virke inn på tidsplanen for kommunereformen, noe som er i tråd med Stortingets ønske, sier statsråd Sanner.

Fristen for tilbudet er 20. august, og dato for sluttrapporten er 17. november. Oppdraget er delt inn i tre deler:

  • En sammenstilling og vurdering av eksisterende utredninger/stortingsdokumenter som inneholder vurderinger og anbefalinger om hvordan et nytt regionalt nivå kan inndeles,
  • En sammenstilling og vurdering av innholdet i utredninger/stortingsdokumenter om hvilke funksjoner og oppgaver som er lagt til grunn for ulike inndelingsalternativer.
  • På selvstendig grunnlag skissere egnede funksjoner og oppgaver  til regionalt folkevalgt nivå ut fra ulike inndelingsalternativer. 

Les mer: