Historisk arkiv

Storfjord kommune – samisk og kvensk navn på kommunen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Storfjord kommune har søkt om godkjenning av samisk og kvensk kommunenavn. Kommunestyrets vedtak er stadfestet i statsråd 7. mars 2014.

Storfjord kommune har i brev av 29. januar 2014 søkt om godkjenning av samisk og kvensk kommunenavn som følger:

Omasvuona suohkan (samisk)
Omasvuonon kunta (kvensk)

I statsråd i dag er kommunestyrets vedtak stadfestet, i medhold av kommuneloven § 3 nr. 3.