Historisk arkiv

Endringer i valgloven og valgforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Den viktigste endringen i valgloven er at ansvaret for produksjon og utsendelse av valgkort overføres fra kommunene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette vil innebære en forenkling for kommunene, samtidig som det sikrer at alle velgere får samme informasjon på valgkortene.

I valgforskriften innføres det nye rutiner i kommunene for forsendelse av forhåndsstemmer til andre kommuner.

I statsråd 19. juni 2015 ble endringene i valgloven sanksjonert og iverksatt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok endringer i valgforskriften 24. juni 2015.

Endringer i valgloven:

  • Ansvar for produksjon og utsendelse av valgkort overføres til departementet.
  • Det presiseres at kretsendringer skal rapporteres til Sentral matrikkelenhet.
  • Det presiseres at utelukket fra valg til fylkestinget eller kommunestyret er den som foretar revisjon i vedkommende kommune eller fylkeskommune.
  • Begrepet ”helse- og sosialinstitusjoner” endres til ”helse- og omsorgsinstitusjoner”.

Endringer i valgforskriften:

  • Nye maler til stemmesedler for kommunestyre- og fylkestingsvalg.
  • Krav om å sende forhåndsstemmegivninger hver dag de to siste ukene av forhåndsstemmeperioden.
  • Krav om å bruke forsendelseskonvolutter ved fremsendelsen av omslagskonvolutter.  

To nye forsøksforskrifter

Det skal gjennomføres to forsøk ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok forskrifter for disse forsøkene18. juni 2015. Forsøksforskriftene opphører 31. desember 2015.

Forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget ved kommunestyre- og fylkestingsvalget skal gjennomføres i 27 kommuner.

Kommunene som er med på forsøket er:
Asker (Akershus),
Bergen (Hordaland),
Bodø (Nordland),
Bremanger (Sogn og Fjordane),
Bærum (Akershus),
Drammen (Buskerud),
Fredrikstad (Østfold),
Hammerfest (Finnmark)
Haugesund (Rogaland),
Karmøy (Rogaland),
Larvik (Vestfold),
Mandal (Vest-Agder),
Oslo,
Porsgrunn (Telemark),
Radøy (Hordaland),
Re (Vestfold),
Sandefjord (Vestfold),
Sandnes (Rogaland),
Sarpsborg (Østfold),
Skedsmo (Akershus),
Skien (Telemark),
Stavanger (Rogaland),
Trondheim (Sør-Trøndelag),
Tynset (Hedmark),
Tønsberg (Vestfold),
Vefsn (Nordland),
Ålesund (Møre og Romsdal), 

Forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget skal gjennomføres i 20 kommuner.

Kommunene som er med på forsøket er:
Austevoll (Hordaland),
Eid (Sogn og Fjordane),
Gausdal (Oppland),
Hamar (Hedmark),
Horten (Vestfold),
Hå (Rogaland),
Kautokeino (Finnmark),
Klæbu (Sør-Trøndelag),
Kristiansund (Møre og Romsdal),
Lillesand (Aust-Agder),
Luster (Sogn og Fjordane),
Mandal (Vest-Agder),
Marker (Østfold),
Målselv (Troms),
Namdalseid (Nord-Trøndelag),
Oppegård (Akershus),
Porsgrunn (Telemark),
Stavanger (Rogaland),
Tysfjord (Nordland),
Vadsø (Finnmark)

 Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00