Forsiden

Historisk arkiv

Europa og Norge på vei mot et digitalt indre marked

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet inviterte til konferanse om utviklingen av at digitalt indre marked i Europa.

Statsråd Vidar Helgesen på talerstolen på konferansen EUIKT15
- Det er mye mindre handel med digitale tjenester enn fysiske varer over landegrensene i EU. Å realisere det digitale endre markedet vil føre til økonomisk vekst, oppsummerte statsråd Vidar Helgensen da han avsluttet konferansen.

Tirsdag 26. mai var over 250 mennesker samlet til konferansen EUIKT15 i Oslo. Temaet for dagen var EUs arbeid med et digitalt indre marked. Hvordan vil dette kunne bidra til vekst i Europa, hvilke følger vil dette få for Norge og hvilke muligheter få vi?

Med digitale tjenester og innhold virker landegrensene mindre viktige. Likevel hindres grensekryssende flyt av informasjon og tjenester av ulike nasjonale regelverk på områder som elektronisk kommunikasjon, opphavsrett, informasjonssikkerhet og personvern. EU lanserte sin strategi for å endre dette tidligere i mai.

Nasjonale tiltak nødvendig

Mer innovasjon, økt konkurranseevne, økonomisk vekst, og bedre tilgang på private og offentlige tjenester er de overordnede målene med EUs strategi. Det vil kreve en rekke tiltak og tilpasning av nasjonale regelverk på områder som blant annet opphavsrett, elektronisk kommunikasjon/telekom, e-handel, sikkerhet og personvern. Norge bør være med og aktivt påvirke arbeidet i EU for å sikre at norsk næringsliv og offentlig forvaltning kan dra nytte av dette digitale fellesmarkedet.

Europeiske og norske politikere som Jörgen Gren, kabinettmedlem hos visepresident Ansip i EU-kommisjonen, Jörg Leichtfried, medlem av Europaparlamentet, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, europaminister Vidar Helgesen og statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffey snakket om ulike sider av disse problemstillingene.

Det var også innlegg fra direktør for den britiske personvernmyndigheten David Smith, Crispin Weymouth, ansvarlig for e-handel i EU-kommisjonen, Steve Purser, viseadministrerende direktør i ENISA, Jan Fredrik Baksaas (Telenor), Fredrik Green (Klarna), Harald Irgens-Jensen (Universitetet i Oslo), Bjørn Erik Thon (Datatilsynet) og Kjetil Nilsen (Nasjonal sikkerhetsmyndighet).

Se opptak av konferansen på nett-TV: 

Nett-tv Nett-TV: Konferanse om europeisk IKT-politikk

Se sendingen her

Se sendingen her