Historisk arkiv

EUs strategi for et digitalt indre marked er viktig for Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I dag la EU-kommisjonen frem sin strategi for det digitale indre markedet. - EUs nye strategi for det digitale indre markedet er viktig for både innbyggere og næringsliv i Norge. Regjeringen vil derfor fortsette å følge EUs arbeid tett, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Enkel samhandling med Europa er viktig for næringslivet, men også for nordmenn som jobber, studerer eller ferierer i Europa. Målet er at digital samhandling over landegrensene skal være effektivt og enkelt. Det vil åpne opp et digitalt marked med mer enn 500 millioner mennesker.

EU er vår viktigste handelspartner, og vi samarbeider på en rekke viktige samfunnsområder slik som utdanning, forskning, politi og grensekontroll. Hva EU gjør for det digitale indre markedet får derfor også direkte betydning for Norge.

- Vi vil følge EUs arbeid med strategien tett og ta dette med oss i vårt eget arbeid med stortingsmeldingen om en ny Digital Agenda. Når vi jobber med digitalisering av offentlige tjenester for innbyggere og næringsliv, må vi også se over landegrensene, sier Sanner.

Hovedelementene i EUs strategi for et digitalt indre marked er kjente, men det knytter seg likevel spenning til strategien og hvilke konkrete tiltak de vil foreslå. Den vil sannsynligvis få tre hoveddeler:

For det første: Å få et digitalt indre marked til å fungere i praksis, å gi bedre tilgang til digitale varer og tjenester for både bedrifter og forbrukere. Blant annet økt e-handel og modernisering av opphavsretten.

For det andre: Bedre tilrettelegging for digital infrastruktur og digitale tjenester. Det inkluderer regulering av telekom og media samt personvern.

For det tredje: Å skape et samfunn med et økonomisk klima hvor europeisk industri og næringsliv kan vokse.

European Commision: Digital Single Market Strategy