Historisk arkiv

Konferanse om europeisk IKT-politikk: EU utvikler et digitalt indre marked

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

EUIKT15 arrangeres 26. mai for å bringe norske og europeiske IKT-beslutningstakere og interessenter tettere sammen, og for å gi norske aktører bedre innsikt i EUs IKT-politiske prioriteringer. Statsminister Erna Solberg innleder konferansen. Temaene som vil bli tatt opp i løpet av dagen er elektronisk kommunikasjon / telekom, personvern, opphavsrett, e-handel og sikkerhet.

Kommunal – og moderniseringsdepartementet inviterer sammen med Samferdselsdepartementet og Nærings – og fiskeridepartementet til konferansen EUIKT for å belyse, diskutere og lære mer om hvordan et digitalt indre marked kan skape vekst i Europa, og hvilke følger og politiske muligheter dette har for Norge.

Dato: 26. mai
Tid: 08:00 – 16:00
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30
Kontakt: EUIKT@kmd.dep.no
Nettside: www.regjeringen.no/euikt15

Program

Nett-tv Nett-TV: Konferanse om europeisk IKT-politikk

Se sendingen her

Se sendingen her

Endringer i nasjonale regelverk

EU vil ha fortgang i utviklingen av et digitalt indre marked. Noen av formålene er:

  • Økt konkurranse
  • Økonomisk vekst
  • Bedre innovasjonstakt
  • Bedre private og offentlige tjenester

Et godt fungerende digitalt indre marked vil kreve en rekke tiltak og harmonisering av nasjonale regelverk på områder som blant annet opphavsrett, elektronisk kommunikasjon/ telekom, e-handel, informasjonssikkerhet og personvern. Dette er temaer som blir tatt opp under EUIKT15.

Noen av tiltakene som er foreslått for å få et digitalt indre marked til å fungere, er:

  • Endringer i telekom-reguleringer
  • Modernisering av lovgivning knyttet til opphavsrett og audiovisuelle tjenester
  • Forenkling av regler og bedre forutsetninger e-handel på tvers av landegrenser
  • Tiltak for å bedre sikkerhet og personvern
  • Fokus på digitalisering i næringslivet og det offentlige