Historisk arkiv

Rundskriv om kommuners saksbehandling av asylmottak etter plan- og bygningsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det å ta i bruk hoteller, sykehjem, skoler og privatboliger som asylmottak reiser enkelte problemstillinger etter plan- og bygningsloven som både kommuner og de som driver asylmottak har bedt om å få svar på. Det sendes nå rundskriv til alle landets kommuner og fylkesmannsembeter om temaet.

Etter plan- og bygningsloven skal alle mennesker bo trygt og forsvarlig. Det er derfor viktig at bygninger som skal brukes til asylmottak oppfyller visse minimumskrav til kvalitet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sammen med Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet laget et rundskriv om hvordan plan- og bygningsloven, helselovgivningen og brannlovgivningen skal forstås og praktiseres når privatboliger, hoteller og lignende brukes som asylmottak. 

Dette rundskrivet sendes nå ut til alle landets kommuner og fylkesmannsembeter, og behandler blant annet disse temaene: 

  • I hvilke tilfeller fører etablering av asylmottak, både sentraliserte og desentraliserte, til krav om søknad om dispensasjon fra plan og/eller søknad om bruksendring
  • Hva har kommunen lov til å legge vekt på når de behandler søknader om asylmottak
  • Hvilke krav til asylmottak gjelder etter helselovgivningen og brannlovgivningen

Kommuners saksbehandling av asylmottak etter plan- og bygningsloven