Historisk arkiv

Statsråd Sanner på speed-date med Norges it-hoder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Jeg ønsker meg en bred debatt om den nye digitale agendaen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Tirsdag inviterte han til innspillsseminar.

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner starter nå arbeidet med å utforme IKT-politikken for årene som kommer. Arbeidet skal resultere i en stortingsmelding, og for å sparke det hele i gang ba han 13 aktører fra privat og offentlig sektor. Hver av dem fikk tre minutter på seg til å gi statsråden tre gode råd for dette arbeidet.

Brukere og innbyggere viktigst

- Den viktigste prioriteringen er en forpliktende tidsplan for felleskomponenter i det offentlige. Det vil gi en helt annen kraft i it-arbeidet. Da kan vi planlegge langsiktig og det vil også gi kraft til leverandørmarkedet, mente Erling Lae Solberg, finansbyråd i Oslo kommune.

Det var stor enighet blant deltagerne om at det er viktig å legge til rette for tjenestedesign, systematisk jobbing med gevinstrealisering og deling av offentlige data.

- Teknologi må kombineres med reelle brukerbehov. Effektivisering av offentlig forvaltning er bra, men må komme etter brukerretting. Vi må også planlegge og styre for at teknologiske skifter kommer, og at de kommer hyppigere enn før, sa Jens Huglum fra finn.no.

Samarbeid og samspill

Etter hvert slapp også andre enn paneldeltagerne til, og Sverre Fuglerud fra Blindeforbundet benyttet anledningen til å utfordre politikerne.
- Det er viktig å følge opp kravene til universell utforming slik at alle kan delta i den digitale revolusjonen. Nå er det for eksempel sånn at selv om selve Digipost-løsningen oppfyller forskriften, er ikke innholdet universelt tilgjengelig. Og ikke alle elever kan ta de nasjonale prøvene på grunn av utformingen, sa han.

Samarbeid og samspill fellestrekk ved flere av innleggene. En annen gjenganger var IKT-utdanning, for jenter, i skolen og på universitets- og høyskolenivå.

Speed daten markerte starten på det viktige utredningsarbeidet som starter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå, men også det statsråden håper blir viktige samfunnsdebatter i tiden som kommer.
- Vi har fått nye behov: offentlig sektor må forenkle og forbedre, næringslivet skal få mer konkurransekraft. Status i dag er at vi ikke er så gode som vi burde ha vært, så han.
- Vi ønsker innspill i dag, men også at debatten skal fortsette.