Historisk arkiv

Statsråd Sanner til Karasjok 23. og 24. juni

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vitjar Karasjok tysdag 23. og onsdag 24. juni.Han skal mellom anna møte Sametinget, vitje Knivsmeden og Engholm Husky. Statsråden skal også delta på NRK Sapmis seminar om kommunereformen.

Program for besøket:

Tysdag 23. juni

Kl. 14.30 – 15.55:
Halvårleg politisk møte med Sametinget

Kl. 16.05 – 16.30:
Omvisning hos Knivsmeden Strømeng (presse kan vere til stades)

Kl. 17.00 – 17.30:
Befaring på tilbygget til Sametinget (presse kan vere til stades)

Kl. 19.00 – 19.30:
Omvisning Engøy Husky (presse kan vere til stades)

Onsdag 24. juni:

Kl. 08.30 – 10.00:
Statsråden deltek på NRK Sapmis seminar om kommunereform

 


Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo, tlf. 971 64 835

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00