Historisk arkiv

Nyheter

Valgdeltakelse blant 16- og 17- åringene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tall viser at 57 prosent av 16- og 17- åringene i kommunene som deltok i forsøket med nedsatt stemmerettsalder brukte stemmeretten ved kommunestyrevalget.

Dette er en liten nedgang fra 2011, da 58 prosent av ungdommene deltok. Nedgangen i valgdeltakelsen ser allikevel ut til å være mindre blant ungdommene enn blant alle velgere sett under ett, som hadde en valgdeltakelse på 59,9 prosent i år.  

Deltakelsen varierer mellom kommunene. I Austevoll lå valgdeltakelsen for ungdommene som var med i forsøket på 77 prosent, 10 prosent over den generelle valgdeltakelsen i kommunen.

Stavanger er den største kommunen som deltok i forsøket. Der deltok 58 prosent av ungdommene, noe som også er på høyde med den generelle valgdeltakelsen i Stavanger kommune.

En evalueringsrapport om forsøket blir lagt frem neste år, og vil gi mer kunnskap om de langsiktige effektene av forsøket.

Følgende kommuner deltok i forsøket: Marker, Oppegård, Hamar, Gausdal, Horten, Porsgrunn, Lillesand, Mandal, Stavanger, Hå, Austevoll, Luster, Eid, Kristiansund, Klæbu, Namdalseid, Tysfjord, Målselv, Vadsø og Kautokeino.

Longyearbyen lokalstyre på Svalbard skal i oktober 2015 ha forsøk med nedsatt stemmerettsalder ved valg til nytt lokalstyre. Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlig for forsøket.

Oversikt over valgdeltakelsen blant 16- og 17-åringene

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00