Historisk arkiv

Enklere å være seriøs i byggebransjen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fortsetter arbeidet med å finne gode virkemidler for seriøsitet i byggebransjen. Arbeidet følger opp forslagene fra byggenæringene i deres rapport "Enkelt å være seriøs", og inngår i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet og svart arbeid.

En del tiltak er allerede godt i gang som for eksempel regler om HMS-kort, og håndverkerportal hvor folk kan sjekke viktig informasjon. Den sentrale godkjenningsordningen ble utvidet fra nyttår med krav til seriøsitet. Bedrifter som er godkjent, skal ikke bare være faglig kvalifisert, men også dokumentere at de driver lovlig. De må blant annet dokumentere at de ikke skylder skatter og avgifter.

Departementet har nylig mottatt en ny rapport fra Implement consulting group.  Rapporten gir dessverre ikke det grunnlaget som departementet hadde håpet på. Oppdraget gikk på å foreslå tiltak for underleverandører og foretak i det såkalte ROT-markedet som stort sett handler om folks oppussing av egen bolig. (ROT står for rehabilitering, ombygging og tilbygg). 

Denne rapporten går inn som ett av flere elementer i den videre prosessen med dette viktige arbeidet.