Historisk arkiv

Gode tilbakemeldinger i evaluering av valget 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

En evaluering av valget i 2015 viser at kommuner og fylkeskommuner gjennomgående er veldig godt fornøyd med departementets støtte til valggjennomføringen. Kommunene melder at de har merket store forbedringer siden valget i 2013.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Oslo Economics gjennomført en evaluering av departementets støtte til gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Rapporten konkluderer med at departementets støtte til valggjennomføringen fremstår som svært vellykket.

Hovedmålet med evalueringen har vært å få innspill til det videre arbeidet med forbedring og hensiktsmessig oppgaveløsing av valggjennomføring i Norge. Oslo Economics har blitt bedt om å se spesielt på fire områder:

  • Det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA
  • Informasjon til kommuner og fylkeskommuner
  • Opplæring av kommuner og fylkeskommuner
  • Departementets brukerstøtte

Rapporten viser at spesielt det valgadministrative systemet EVA og brukerstøtten oppnår høy score blant kommuner og fylkeskommuner. Det er ikke rapportert om store utfordringer knyttet til selve valggjennomføringen. Både kommunene og fylkeskommunene sier i all hovedsak at de er tilfredse med informasjon, opplæring og brukerstøtte.

Oslo Economics skriver at hvis departementets støtte til valggjennomføring ved kommende valg blir av like god kvalitet som ved 2015-valget, er grunnlaget lagt for at valgene gjennomføres på en tillitvekkende og trygg måte. Samtidig trekker de frem noen mulige forbedringspunkter, og peker blant annet på at ressursbruken på enkelte områder antakeligvis kan reduseres, uten at det vil gå utover kvaliteten på produktet.

Rapporten vil bli overlevert Valgdirektoratet som vedlegg til direktoratets tildelingsbrev for 2016. Direktoratet får i oppgave å gjennomgå rapporten, og komme med forslag til oppfølgingstiltak.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00