Historisk arkiv

Høringsmøte i Bergen om tater-/romaniutvalgets rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Jeg håper å møte mange i Bergen og omegn på høringsmøtet 28. januar om tater-/romaniutvalgets rapport, sier statssekretær Anne Karin Olli.

Regjeringen ønsker innspill fra så mange som mulig i oppfølgingen av tater-/romaniutvalgets rapport om politikken overfor romanifolket/taterne fra 1800- tallet og fram til i dag.

I tillegg til ordinær høring arrangerer Kommunal- og moderniseringsdepartementet høringsmøter på ulike steder i landet. Vi inviterer nå til det tredje høringsmøte i serien.

Tid: 28. januar kl. 17.00
Sted: Bergen rådhus, Rådhusgata 10

Møtet starter med et musikalsk innslag av Alexander Pettersen og en lett servering. Statssekretær Anne Karin Olli innleder møtet, og departementet vil orientere om høringsprosessen. Sekretariatsleder i tater-/romaniutvalget, Ingvill Thorson Plesner, vil orientere om utvalgets funn.

På møtet vil det bli lagt opp til gruppesamtaler blant deltakerne. Forslag fra gruppene vil bli notert som høringsinnspill.

Det blir også mulighet for enkeltpersoner til å komme med muntlige innspill i møtet – eller direkte til en representant fra departementet etter møtet.

Tater-/romaniutvalgets rapport er sendt ut på bred høring, både til organisasjoner, statlige og kommunale etater og andre berørte instanser – i tillegg til enkeltpersoner som har vært i kontakt med departementet.

Vi ønsker alle velkommen!   

Øvrige møter

Departementet arrangerer tilsvarende høringsmøter på følgende steder. Møtene vil bli annonsert i lokalpresse, og på regjeringen.no.

  • Hamar (Hedmark) 16. februar
  • Elverum (Hedmark) 17. februar
  • Gjøvik (Oppland) 18. februar
  • Stavanger (Rogaland) 9. mars
  • Kristiansand (Vest-Agder) 14. mars
  • Sarpsborg (Østfold) 6. april
  • Stjørdal (Nord-Trøndelag) 20. april

Fakta

Tater-/romaniutvalget leverte 1. juni 2015 sin rapport NOU 2015:7 Assimilering og motstand.

Utvalgets konklusjon er at politikken som ble ført mot romanifolket/taterne mellom 1850-1986, var feilslått og nedbrytende. Målet for datidens politikk var å gjøre romanifolket/taterne sosialt og kulturelt lik den norske befolkningen. Norsk misjon blant hjemløse (Misjonen) gjennomførte den offentlige politikken mellom 1907 og 1986 med mandat, lovhjemmel og finansiering fra staten. Utvalget mener at staten bærer hovedansvaret for politikken som ble ført.