Forsiden

Historisk arkiv

Høringsmøte i Sandefjord om tater-/romaniutvalgets rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vi ønsker velkommen til høringsmøte om tater-/romaniutvalgets rapport, 21. januar i Sandefjord.

Regjeringen ønsker innspill fra så mange som mulig i oppfølgingen av tater-/romaniutvalgets rapport om politikken overfor romanifolket/taterne fra 1800- tallet og fram til i dag.

I tillegg til ordinær høring blir det arrangert høringsmøter på ulike steder i landet. Det første høringsmøtet i serien ble arrangert i Drammen 13. januar. Vi inviterer nå til høringsmøte i Sandefjord:

Tid: 21. januar kl. 17.00
Sted: Bystyresalen i Sandefjord rådhus, Sandefjordsveien 3

På møtet vil det bli et kulturelt innslag og en lett servering. Departementet vil orientere om utvalgets funn og om hvordan høringsprosessen foregår. På møtet vil det bli lagt opp til gruppesamtaler blant deltakerne. Forslag fra gruppene vil bli notert som høringsinnspill.

Det blir også mulighet for enkeltpersoner til å komme med muntlige innspill i møtet – eller direkte til representant fra departementet etter møtet.

Tater-/romaniutvalgets rapport er sendt ut på bred høring, både til organisasjoner, statlige og kommunale etater og andre berørte instanser – i tillegg til enkeltpersoner som har vært i kontakt med departementet.