Historisk arkiv

Konseptutvalgutredning for Tullinløkka-området

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I dag har kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottatt konseptvalgutredningen for Tullinløkka-området av Statsbygg.

Nå skal konseptvalgutredningen kvalitetssikres av eksterne aktører, en såkalt KS1. Normalt tar en slik ekstern kvalitetssikring ca 6 måneder. Deretter vil regjeringen behandle den videre utviklingen av Tullinløkka-området. 

Les hele konseptvalgutredningen med vedlegg på nettsidene til Statsbygg

Statsbyggs administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen overleverer konseptvalgutredningen for Tullinløkka-området til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Lindaas / KMD