Historisk arkiv

Vil legge til rette for mer sosialt entreprenørskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Både kommuner og sosiale entreprenører vil samarbeide, men lurer på hvordan de skal få det til. Derfor ønsker vi å lage en kokebok om dette, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Oversiktsbildet fra dialogmøtet

Tirsdag var han vert for et dialogmøte der stat, kommune, forskere, ulike organisasjoner og representanter for sosiale entreprenører møttes. Formålet var å diskutere hva som skal til for å få til mer samarbeid mellom offentlig sektor og sosiale entreprenører.

- Dette handler om å hente det beste ut fra offentlig sektor, privat sektor og frivillige organisasjoner. Det er nødvendig fordi noen mennesker som trenger hjelp, faller mellom alle stoler. Det er kanskje ingen bokser i det offentlige hjelpeapparatet som passer dem og det de sliter med. Her kan sosiale entreprenører hjelpe, sier Sanner.

Han håper kokeboken både kan inspirere og gi oppskrift som sosiale entreprenører, lokalpolitikere og andre aktører trenger.

- Målet med dagens møte er å finne fram til konkrete eksempler, konkrete verktøy som kan hjelpe oss videre.

KMD har nå lansert en egen blogg hvor interesserte kan bidra til kokeboken.

 

Oppdatering 28.02.2017: Kokaboka er lansert som inspirasjonsheftet «Veier til samarbeid».