Historisk arkiv

Norge i den digitale ledelsen i Norden og Baltikum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norge er det landet med flest internettbrukere i Norden og Baltikum og kun 1 % av befolkningen har aldri brukt internett. Vi ligger også helt i toppen når det kommer til e-handel og bruk av offentlige e-tjenester, viser en fersk rapport utgitt av IKT-tenketanken Top of Digital Europe.

Les mer om rapporten.