Forsiden

Historisk arkiv

Regionene er kompetansepolitiske aktører

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt bidrag til Nasjonal kompetansepolitisk strategi (2017-2021) som statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen lanserte i dag.

For første gang er myndighetene og partene i arbeidslivet enige om en strategi som skal sikre arbeidslivet den kompetansen det har behov for. Representanter fra arbeidslivets hovedorganisasjoner, Sametinget og Voksenopplæringsforbundet signerte avtalen sammen med statsministeren og kunnskapsministeren.

Strategien fremhever regionalt folkevalgt nivå som en viktig koordinerende, kompetansepolitisk aktør. Økt etter- og videreutdanning er sentralt, også i mindre næringsmiljøer. Samarbeidet om opplæring og utdanning og næringslivet skal styrkes.

Fem departementer, blant dem Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og arbeidslivets hovedorganisasjoner er enige om tre satsingsområder for kompetansepolitikken:

  • God balanse mellom hva arbeidslivet trenger og hva folk kan både nasjonalt og regionalt og god karriereveiledning
  • Læring i arbeidslivet og god bruk av kompetanse
  • Å styrke kompetansen til voksne med svak tilknytning til arbeidslivet.

 

Historisk samarbeid skal sikre kompetanse i arbeidslivet (pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 03.02.2017)