Historisk arkiv

Nyheter

Foreslå din kandidat til Gollegiella 2018!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

GOLLEGIELLA - Nordisk samisk språkpris deles ut for åttende gang høsten 2018 under det årlige møtet mellom sameministrene og sametingspresidentene i Oslo i høst. Vi ønsker forslag til kandidater innen 9. september.

GOLLEGIELLA – Nordisk samisk språkpris deles ut høsten 2018

GOLLEGIELLA – Nordisk samisk språkpris deles ut for åttende gang høsten 2018 under det årlige møtet for sametingspresidentene og ministrene for samiske saker. Møtet holdes i Oslo i november. Språkprisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner i Norge, Sverige, Finland eller Russland som har gjort en innsats for å fremme de samiske språkene. Gollegiella – Nordisk samisk språkpris ble opprettet av ministerene for samiske saker i Norge, Sverige og Finland samt sametingspresidentene i Norge, Sverige og Finland. Prisen deles ut annethvert år, første gang i 2004. Språkprisen er på 15 000 euro.

Språkprisens formål
Språkprisen skal bidra til å fremme, utvikle og bevare samiske språk i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Hvem kan få prisen?
Språkprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger og institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats for å fremme samiske språk skriftlig, muntlig eller i annen form. Prisen kan deles ut på bakgrunn av mange ulike språktiltak. Prisen kan deles mellom flere prismottakere.

Foreslå en kandidat!
Enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner og myndigheter i Norge, Sverige, Finland og Russland inviteres til å foreslå kandidater til årets språkpris 2018. Send inn skriftlig forslag på prisvinner med en begrunnelse på maks 2 sider.

Forslag sendes innen 9. september 2018 til:

Gollegiella - bedømningskomiteen
SAMI, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo, Norway

Tel: +47 22 24 68 46

E-post: postmottak@kmd.dep.no