Historisk arkiv

Nye Hammerfest kommune har fått samisk navn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fra 1. januar 2020 blir Hammerfest kommune og Kvalsund kommune slått sammen til én kommune. Navnet på den nye kommunen er Hammerfest kommune på norsk og Hámmerfeastta suohkan på samisk. Det har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatt i forskrift.

Fellesnemnda for Kvalsund og Hammerfest kommuners vedtak om samisk parallellnavn av 15. juni 2018 er dermed stadfestet.

Navnet er i samsvar med Sametingets tilrådning. Endringene er gjort med hjemmel i kommuneloven § 3 nr. 3, første ledd.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00