Historisk arkiv

Nyheter

Kommunaldepartementet ut på kommunelovturné

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I løpet av de neste ukene vil nesten 2000 kommuneansatte og folkevalgte over hele landet få opplæring i den nye kommuneloven. 15 ansatte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og ti jurister fra KS deltar på den omfattende turneen. Første stopp er Bodø på tirsdag.

Ansatte i KMD og KS.
15 ansatte fra KMD og ti jurister fra KS deltar på den omfattende turneen. Foto: KMD

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS inviterer alle landets kommuner og fylkeskommuner til regionale dagskurs om den nye kommuneloven.

− Det er viktig at kommunene og fylkeskommunene skaffer seg kunnskap om loven før den trer i kraft i høst. Vi vil derfor reise rundt i landet de neste månedene for å presentere alt folkevalgte og kommuneansatte trenger å vite om den nye loven, sier Siri Halvorsen, som er avdelingsdirektør i Juridisk seksjon i KMD.

Departementet og KS arrangerer 15 regionale samlinger i mars og april der alle viktige deler av den nye loven bli gjennomgått. Dagkursene er gratis for alle kommuner og fylkeskommuner.

Alt du trenger å vite om den nye kommuneloven

− Målet er at kommuneansatte og kommunepolitikere skal være godt forberedt til å ta i bruk den nye loven rett etter kommunestyre- og fylkestingsvalget til høsten. Kommuneloven er en viktig lov for så mange grupper. Både folkevalgte, ansatte i kommunen, personer med tilknytning til interkommunale samarbeid, innbyggere og media vil bli påvirket av den nye loven, sier Halvorsen.

Norgeskart markert med dato og plassering for de 15 regionale samlingene om kommuneloven
I mars og april inviteres det til 15 regionale samlinger om den nye kommuneloven.

I tillegg til de 15 opplæringsseminarene, vil samlingen i Oslo 3. april bli strømmet på nett og være tilgjengelig for alle som ikke har anledning til å møte opp fysisk.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00