Historisk arkiv

Nyheter

Ber fylkesmennene følge opp kommunene under koronakrisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fylkesmennenes lokalkunnskap er viktig for at staten skal kunne målrette de økonomiske tiltakene under koronakrisen. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har i dag sendt brev til fylkesmennene, der han ber dem fortsette den tette kontakten med kommunene gjennom pandemien.

Fylkesmennene følger kommunene og deres beredskaps- og smittevernarbeid tett, og har god kunnskap om den økonomiske situasjonen i kommunene.

Fylkesmennene fikk tidligere denne måneden derfor i oppdrag å kartlegge situasjonen i kommunene i sine fylker, for å identifisere kommunene som har hatt spesielt store kostnader som følge av koronakrisen. 

Kartleggingen vil være viktig for å målrette de økonomiske tiltakene overfor kommunesektoren best mulig.  Av skjønnsmidlene som er bevilget tidligere i år, gjenstår i overkant av 380 millioner kroner, som ennå ikke er fordelt til kommunene. I tillegg kommer 500 millioner kroner vi nå har fordelt til fylkesmennene og som skal fordeles til kommunene før jul.

Dersom kartleggingen viser at skjønnsmidlene som er gitt så langt i år ikke er tilstrekkelige, vil regjeringen foreslå økte skjønnsmidler til kommuner med spesielt store økonomiske behov i nysalderingen av 2020-budsjettet.

Regjeringen skal i november også legge frem et tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2021, med forslag til ekstra bevilgninger for neste år. Fylkesmennenes lokalkunnskap er viktig for at regjeringen skal kunne fange opp de kommunene som trenger kompensasjonen mest. Det er derfor viktig at fylkesmennene fortsetter den gode kontakten med kommunene.

Les brevet her (PDF)