Historisk arkiv

Byggkvalitetutvalgets rapport på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen ønsker at alle skal være trygge på at nye boliger og bygg får den kvaliteten de skal ha. Byggkvalitetutvalget har foreslått flere tiltak som skal bidra til bedre byggkvalitet og enklere regler, som nå skal ut på høring.

Rapporten "Forsvarlig byggkvalitet – kompetanse, kontroll og seriøsitet" ble overlevert til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup 5. februar 2020.

Flere av Byggkvalitetutvalgets tiltak innebærer endringer i plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften. Nå sender departementet rapporten ut på høring.

Plan- og bygningslovgivningen har en rekke virkemidler, blant annet erklæring om ansvarsrett, sentral godkjenning for ansvarsrett, tilsyn og uavhengig kontroll. Virkemidlene skal bidra til forsvarlig byggkvalitet, men noen av dem har blitt sterkt kritiserte. Departementet satte derfor ned et utvalg, som skulle vurdere om virkemidlene fortsatt er egnet, eller om de bør endres.

Utvalgets hovedvurdering er at det skjer for mange og alvorlige byggfeil og at dagens regelverk er komplisert. De mener også at det går med betydelige ressurser til å følge regler som dels er overflødige og dels virker mot sin hensikt.

Utvalgets viktigste anbefalinger er:

  • Ansvarsrettssystemet avvikles
  • Ansvar skal plasseres entydig hos den som skal ha noe bygget (tiltakshaver)
  • Sentral godkjenning for foretak avvikles og erstattes med kvalifikasjonskrav til personer på særlig viktige områder
  • Mer effektiv og målrettet kontroll
  • Obligatorisk byggskadeforsikring for boliger
  • Innføring av byggskaderegister

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil invitere til innspillsmøter underveis i høringsprosessen.

Rapporten er på høring fram til 2. juni 2020.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00