Historisk arkiv

Foreslå din kandidat til GOLLEGIELLA – Nordisk samisk språkpris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

GOLLEGIELLA - Nordisk samisk språkpris deles ut for niende gang høsten 2020 under det årlige møtet mellom sameministrene og sametingspresidentene i Helsingfors. Språkprisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner i Norge, Sverige, Finland og Russland som har gjort en innsats for å fremme de samiske språkene.

Gollegiella - Nordisk samisk språkpris er opprettet av ministrene ansvarlig for samiske saker og sametingspresidentene i Norge, Sverige og Finland. Prisen deles ut annet hvert år, første gang i 2004. Språkprisen er på 15 000 euro. 

Språkprisens formål
Språkprisen skal bidra til å fremme, utvikle og bevare samiske språk i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Hvem kan få prisen?
Språkprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger og institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats for å fremme samiske språkene skriftlig, muntlig eller i annen form. Prisen kan deles ut på bakgrunn av mange ulike språktiltak. Prisen kan deles mellom flere prismottakere.

Foreslå din kandidat!
Enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner og myndigheter i Norge, Sverige, Finland og Russland inviteres til å foreslå kandidater til årets språkpris 2020. Send inn skriftlig forslag på prisvinner med begrunnelse på maks 1 - 2 sider. Forslag sendes innen 18. august 2020.  Kontaktinformasjon til vurderingskomiteen: 

Gollegiella - vurderingskomiteen
sekretær Anne Kirste Aikio
Sámediggi/Sametinget/Saamelaiskäräjät
SAJOS 
99870 Anár/Inari, Finland

anne-kirste.aikio@samediggi.fi