Historisk arkiv

Forhandlinger om hovedavtalen utsettes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hovedsammenslutningene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enige om å utsette forhandlinger om revisjon av hovedavtalen i staten grunnet smittesituasjonen.

LO Stat, YS, Unio, Akademikerne og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enige om å ta opp igjen forhandlingene om hovedavtalen i staten 15. mars 2021. Hovedavtalen videreføres derfor til og med 31. mars 2021.

Hovedavtalen i staten legger til rette for samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i staten, og sikrer at arbeidstakere skal få medbestemmelse på arbeidsplassen gjennom de tillitsvalgte. Avtalen er inngått mellom de fire hovedsammenslutningene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hovedsammenslutningene legger til grunn at møtene kan gjennomføres med fysisk oppmøte, når forhandlingene tas opp igjen i mars.

Les protokollen her.