Historisk arkiv

Nyheter

Gir veiledning om innsyn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Stort press og mange andre arbeidsoppgaver gjør det krevende å svare på alle innsynsforespørsler om koronakrisen. Nå kommer en veileder som skal gi gode råd for departementene og underliggende organer.

Stort press og mange andre arbeidsoppgaver gjør det krevende å svare på alle innsynsforespørsler om koronakrisen. Nå kommer en veileder som skal gi gode råd for departementene og underliggende organer.

Koronapandemien har stor interesse ute blant folk – og dermed også i mediene. Det kommer mange innsynsforespørsler til departementene og andre offentlige etater. Samtidig har de som skal behandle innsynskravene mange andre viktige oppgaver.

– Vi har nå sendt ut en veileder til departementene om hvordan innsynskrav skal behandles. Dette kan også være til hjelp for dem som ikke har så mye erfaring med å behandle innsynskrav fra tidligere, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

I høringsrunden om koronaloven kom det forslag om å sette offentleglova på pause, fordi det kom så mange forespørsler om innsyn. Det er ikke aktuelt.

 Offentleglova gjelder på helt vanlig måte, og det er ikke aktuelt å sette den til side. Åpenhet er viktig for at innbyggerne skal ha tillit til myndighetens håndtering av krisen, og det er viktig for at tiltak skal aksepteres og følges. Denne veilederen kommer heller ikke i stedet for den generelle veilederen, men er et tillegg som skal bidra til enhetlig og effektiv praksis i en periode med spesielt stort påtrykk, sier Astrup.

Veilederen slår fast at åpenhet er hovedregelen. Men også i offentleglova er det unntaksparagrafer. Det gjelder blant annet muligheten for å unnta interne dokumenter og dokumenter som er innhentet fra andre steder, men som brukes til saksforberedelser.

– Dette er viktig for å ha en fri og åpen diskusjon internt, og mellom organene som håndterer krisen. Vi trenger en viss grad av fortrolighet slik at alle argumenter og problemstillinger kan luftes fritt, sier Astrup.

Han slår likevel fast at åpenhet fortsatt er det viktigste prinsippet i norsk forvaltning.

Se veilederen her(pdf)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.