Historisk arkiv

Ny hjemmel i plan- og bygningsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender ut på høring et forslag til en ny hjemmel i plan- og bygningsloven. Departementet ønsker mulighet til å fastsette forskrift om parsellinndeling og etablering av branngater på campingplasser, og trenger en hjemmel i loven for å kunne utarbeide en slik forskrift.

Dette er et ledd i departementets arbeid med å forenkle regelverket og øke brannsikkerheten på campingplasser.

Høringen har en frist på seks uker.