Historisk arkiv

Øker Kommunalbankens egenkapital med 750 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mange kommuner har problemer med å få refinansiert lån som snart forfaller. Dette skyldes uroen i finansmarkedene som følge av pandemien. Regjeringen vil derfor legge til rette for at Kommunalbanken kan refinansiere en stor del av denne gjelden. – For at Kommunalbanken skal evne å gi lån, øker regjeringen bankens egenkapital med 750 millioner, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

− Vi forventer at kommunenes utgifter vil øke i perioden vi nå er inne i, samtidig som inntektene vil svikte. Jeg har vært tydelig på at regjeringen og staten skal stille opp for kommunene i denne ekstraordinære situasjonen, sier Astrup.

På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å tallfeste hvilke konsekvenser denne krisen vil få for kommunene. Kommunal- og moderniseringsministeren vil derfor komme tilbake med en samlet vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren og forslag til ytterligere tiltak for kommunene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Stortinget har allerede vedtatt å øke skjønnstilskuddet til kommunene med 250 millioner kroner og rammetilskuddet til fylkeskommunene med 50 millioner kroner. Nå vil vi også øke Kommunalbankens egenkapital med 750 millioner kroner.

Etter virusutbruddet har det vært stor uro i kapitalmarkedet. Mange kommuner finansierer sine investeringer i verdipapirmarkedet, men har problemer med å refinansiere lån som snart forfaller. Fram til juni forfaller verdipapirer utstedt av kommunene på om lag 37 milliarder kroner.

– Regjeringen legger nå til rette for at Kommunalbanken kan overta refinansieringen av en stor del av kommunenes gjeld. Slik kan de hjelpe kommunene med å håndtere gjeldsforpliktelsene i tide, samtidig som uroen i kapitalmarkedet ikke forsterkes ytterligere, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00