Historisk arkiv

Bokbad om innovasjon i offentlig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer til bokbad torsdag 18. februar klokken 14.00-15.00. Den aktuelle boken "Innovasjon i offentlig sektor" er skrevet av Rolf Rønning, professor emeritus ved Høgskolen i Innlandet.

Nett-tv Bokbad om innovasjon i offentlig sektor

Se sendingen her

Se sendingen her

 • Tid: Torsdag 18. februar  kl. 14.00-15.00
 • Sted: Se sendingen på denne siden

- Denne boka er skrevet som en støtte til alle dem som arbeider med innovasjon i offentlig sektor, sier han.

- Den er ment som en oversiktsbok, der en kan gå inn på enkelttemaer eller lese den i en større sammenheng. Håpet er at boka skal bidra til refleksjon og nytenkning for alle som er opptatt av offentlig sektor, sier Rolf Rønning.

KS og KMD inviterer til bokbad med utgangspunkt i Rolf Rønnings bok. Statssekretær Paul Chaffey vil innlede om regjeringens politikk i Meld. St.30 (2019-2020) En innovativ offentlig sektor. Noen av temaene i boken utdypes i samtale med aktører med erfaringer fra innovasjonsfeltet. Samtalepartnere er kommunedirektør i Øvre Eiker Trude Andresen og direktør i Ferd Sosiale Entreprenører Katinka Greve Leiner. Bademester er fagleder for innovasjon i KS Henrik Dons Finsrud. 

Boka kan lastes ned gratis

 

 1. Velkommen v/bademester Henrik Dons Finsrud, KS
 2. En politikk for innovasjon i offentlig sektor v/ statssekretær Paul Chaffey, KMD
 3. Bokprat med Rolf Rønning
 4. Utvidet innovasjonsprat med Trude Andresen, Øvre Eiker kommune og Katinka Greve Leiner, Ferd Sosiale Entreprenører

 • Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet.

 • Rolf Rønning, professor emeritus, Høgskolen i innlandet (HINN). Professor i sosialpolitikk. Har fra 2005 arbeidet med å utvikle offentlig innovasjon som fagfelt, bl.a. gjennom oppretting av et Ph.d. program ved høgskolen, fagansvar for Den nasjonale innovasjonsskolen for kommunene, og deltakelse i to store EU-prosjekter om offentlig innovasjon. Det siste prosjektet, «Understanding value co-creation in public services for transforming European public administration (CoVal)» ble initiert fra HINN og er et samarbeid med forskere fra ti andre land. Arbeider nå bl.a. med boka « Valuing public innovation» (Palgrave) sammen med tre europeiske kolleger.

 • Henrik Dons Finsrud, fagleder for innovasjon i KS, del av KS-programmet Partnerskap for radikal innovasjon.

 • Trude Andresen, kommunedirektør  i Øvre Eiker. Tidligere områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

 • Katinka Greve Leiner, direktør for Ferds sosiale entreprenører. Tidligere bl.a. divisjonsdirektør i Innovasjon Norge for Kommunikasjoner og strategi.