Historisk arkiv

EUs regler om universell utforming av IKT (WAD) er innlemmet i EØS-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

EUs Web Accessibility Directive (WAD) ble i dag vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. EFTA-landene har fått gjennomslag for sine ønsker om tilpasninger til direktivets frister. Det gir Norge rom for å sette nasjonale frister for når virksomhetene må etterleve de nye kravene. Hensikten med tilpasningene er at virksomhetene, som vil omfattes av de nye kravene, skal få tilstrekkelig med tid til å innrette seg etter kravene.

Kulturdepartementet, sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jobber med nasjonal gjennomføring av EUs direktiv om universell utforming av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD-direktivet).

Direktivet skal gjøre nettløsninger mer tilgjengelig for alle, ved at nettsteder og mobilapplikasjoner skal oppfylle skjerpede krav til universell utforming.

Kulturdepartementet har ansvaret for lovforslaget, mens Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal utforme forskrifter som skal gjennomføre kravene. Lovforslaget skal fremlegges for Stortinget i vårsesjonen 2021.

Kulturdepartementets pressetelefon: 90 23 10 93

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00