Forsiden

Historisk arkiv

Forlik om plassering av Fiskerne og Måken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og arvinger etter kunstner Carl Nesjar og arkitekt Erling Viksjø, har i dag inngått forlik i tvisten om plasseringen av Fiskerne og Måken i det nye regjeringskvartalet.

Begge parter er fornøyde med at tvisten nå avsluttes, til tross for uenighet om sakens rettslige sider. Forliket innebærer at arvingene aksepterer den planlagte plasseringen av Fiskerne og Måken i A-blokken, men skal ha uttalerett i prosessen rundt detaljutformingen av omgivelsene til Fiskerne og Måken.

Forliket innebærer ingen erkjennelser fra noen av partene med hensyn til hvem som har opphavsrett til verkene eller hvorvidt plasseringen av verkene er i strid med respektretten etter åndsverkloven § 5.