Historisk arkiv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etablert en referansegruppe til ekspertutvalget som skal evaluere bostøtten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

17. desember 2020 oppnevnte Kommunal- og moderniseringsdepartementet en ekspertgruppe som skal gjennomgå bostøtteordningen. Ekspertgruppen skal evaluere dagens bostøtteordning og hvordan den virker sammen med andre statlige og kommunale velferdsordninger. Gruppen skal også foreslå innretning på den fremtidige bostøtteordningen. Ekspertgruppen ledes av professor Nils-Henrik von der Fehr, og skal levere sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1. mai 2022.

Ekspertgruppen ønsker å ha en åpen arbeidsform og legge til rette for innspill fra kompetansemiljøer, brukerrepresentanter, kommuner og andre.

Departementet har nå oppnevnt en referansegruppe til ekspertgruppen, bestående av bruker- og interesseorganisasjoner.  

Medlemmer i referansegruppen 

 • Allis Aresdatter, Fellesorganisasjonen
 • Catrine Austrheim, Aleneforeldreforeningen
 • Ellen Bachmann, Kirkens bymisjon, Batteriet Oslo
 • Hajar Benhammou, KMDs brukerråd for den sosiale boligpolitikken
 • Grete Crowo, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Margrethe Gaassand, Pensjonistforbundet
 • Jens Petter Gitlesen, Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Martin Gustavsen, Leieboerforeningen
 • Kristin Gyldenskog, Huseierne
 • Åste Solheim Hagerup, Velferdsalliansen EAPN Norway
 • Geir Hanssen, Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
 • Simen Oftedal, Norsk studentorganisasjon
 • Tove Juul, Stiftelsen Rettferd
 • Johan Lothe, Wayback, stiftelsen livet etter soning
 • Jonatan Hansen Lønnegren, Frelsesarmeen
 • Unni Sandodden,  ByBo, Kirkens bymisjon