Historisk arkiv

Ny rapport viser at konkurransen i mobilmarkedene må bli bedre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forbindelse med arbeidet med stortingsmeldingen om den digitale grunnmuren fått utarbeidet en rapport av konsulentselskapet Tefficient om norske mobilinntekter, bruk av mobildata og mobilpriser i en nordisk sammenheng.

Rapporten viser at norske mobilkunder betaler i gjennomsnitt to til fem ganger mer per gigabyte data sammenliknet med svenske, danske og finske mobilkunder, etter at ulikheter i kjøpekraft er hensyntatt. Norske mobilkunder bruker om lag halvparten så mye data per måned som i Sverige og Danmark, og om lag 1/5 så mye data som i Finland. I tillegg er den årlige veksten i databruk lavere i Norge enn i de tre andre landene. I rapporten trekkes høy markedskonsentrasjon i Norge frem som sannsynlig årsak til at norske mobilkunder betaler mer, og bruker mindre mobildata, enn i de andre nordiske landene.

-Mobilnettene er viktigere enn noen gang og de norske mobilnettene er blant de beste i verden. Samtidig er det uheldig at norske innbyggere og bedrifter har høyere priser og lavere databruk, enn mobilbrukerne i våre nordiske naboland. Regjeringen vil fortsette å legge til rette for at det skal være minst tre konkurransedyktige mobilnett i Norge. Både gjennom markedsregulering og frekvensforvaltning legger vi til rette for konkurranse mellom flere aktører. Tre konkurrerende mobilnett vil styrke konkurransen i mobilmarkedet og bidra til mer konkurransedyktige priser og innovative tjenester, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

- Rapporten avdekker svært store prisforskjeller mellom landene i Norden. Regjeringen er opptatt av å tilrettelegge for mer konkurranse på mobilmarkedet. Samtidig mener jeg at teleselskapene selv må mer ta ansvar og bli flinkere til å konkurrere på datapris for norske forbrukere, sier forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Les rapporten om mobilpriser her(PDF)