Historisk arkiv

Bård Magne Pedersen konstituert som fylkesmann i Troms

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bård Magne Pedersen ble i statsråd i dag konstituert som fylkesmann i Troms.

- Vi får på plass en dyktig mann med solid erfaring fra fylkesmannsembetet og med god innsikt i Troms kommunene. Dette vil blant annet komme godt med i tilretteleggerrollen som fylkesmannsembetet har i kommunereformen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Bård Magne Pedersen (57) har hatt ulike stillinger hos Fylkesmannen i Troms siden 1993, og har fra 2004 vært assisterende fylkesmann. 

Pedersen er konstituert som fylkesmann i Troms inntil Elisabeth Aspaker tiltrer embetet tidligst høsten 2017.