Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Et framtidsrettet regjeringskvartal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Historien skal forenes med fremtiden. Vi skal forandre, men vi skal også bevare. Det nye regjeringskvartalet skal bli moderne, åpne for levende og trygge byrom og skape gode arbeidsplasser, samtidig som det tar vare på vår historie, sier statsminister Erna Solberg.

 - Historien skal forenes med fremtiden. Vi skal forandre, men vi skal også bevare. Det nye regjeringskvartalet skal bli moderne, åpne for levende og trygge byrom og skape gode arbeidsplasser, samtidig som det tar vare på vår historie, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen har nå besluttet konseptet og hovedmodell for det nye kvartalet. Det blir det såkalte konsept Øst.

Terrorhandlingen den 22. juli i 2011 raserte størsteparten av regjeringskvartalet. De ansatte i departementene fortsatte arbeidet uavbrutt i midlertidige lokaler.
- Nå er det viktig å ta de beslutningene som er nødvendige for å få gjenoppbygget et nytt regjeringskvartal. Gode arbeidsplasser krever at vi lytter til de ansattes behov. Ansatte skal involveres i den videre prosessen slik at vi finner gode løsninger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Bevaring sammen med fornying
- Vi har ønsket å ta med vår felles historie inn i det nye kvartalet. Vi vil bevare Høyblokkas forside, plassen foran og vi tar sikte på å bevarte den integrerte kunsten i Høyblokka. Samtidig sikrer dette muligheten for et funksjonelt og kompakt regjeringskvartal ved at det åpnes for tilbygg/utvidelser av Høyblokka og høyere bygg bak Høyblokka, sier statsministeren.

Gode kunnskapsarbeidsplasser
- Regjeringskvartalet er først og fremst de ansatte som jobber der. Vi er derfor opptatt av å skape fremtidsrettede, fleksible og attraktive kunnskapsarbeidsplasser i regjeringskvartalet der de ansatte kan samhandle på nye måter og løse oppgavene effektiv, sier Sanner.
De ansattes representanter, vernetjenesten og alle brukerdepartementene skal involveres i planleggingsprosessen, blant annet i arbeidet med rom- og funksjonsprogram. Det er planlagt for rundt 5700 arbeidsplasser i kvartalet ved fram mot 2034.

Åpen og levende by, trygt regjeringskvartal
Regjeringskvartalet ligger i hjertet av hovedstaden. For regjeringen er det et mål at utforming av regjeringskvartalet skjer på en slik måte at man skaper gode byrom. Konseptet som er valgt vil åpne Akersgata for trafikk.
Sikkerhet vil være førende i arbeidet med det nye kvartalet. Sikkerhetstiltakene skal integreres i design av uteområder, arealdisponering og materialbruk.

Miljø og klimahensyn
Miljø er vår tids store utfordring. Regjeringskvartalet skal ved planlegging være på høyde med beste praksis for miljøvennlige bygg og uteområder. Kvartalet skal ha arkitektoniske kvaliteter som uttrykker representativitet og norske verdier.

Videre prosess
Nå starter forprosjektfasen. Det innebærer å utarbeide planprogram og reguleringsplan for området, rom- og funksjonsprogram og eventuelt eiendomskjøp. Disse aktivitetene vil trolig pågå ut 2016. Deretter detaljplanlegges byggene, det utarbeides kostnadsanslag og annet styringsunderlag. Forprosjektet skal kvalitetssikres (KS2) før saken legges frem for Stortinget. Det legges til grunn at Stortinget kan behandle saken i 2019. Nytt regjeringskvartal kan stå ferdig i 2023-2025.

Les mer:

 

Pressekontakter:
Helge Kvandal, helge.kvandal@kmd.dep.no, 402 84 275
Helene Mo, hsm@kmd.dep.no 934 34 489