Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Flytter valgarbeidet til Tønsberg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen har besluttet at arbeidet med gjennomføringen av valg i Norge skal flyttes ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet til et statlig valgdirektorat. Valgdirektoratet skal lokaliseres i Tønsberg. – Vi ønsker å sikre åpenheten og uavhengigheten i valgarbeidet, derfor flytter vi det ut fra et politisk ledet departement, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- I Norge er det i dag høy tillit til valggjennomføringen. Nå legger vi til rette for åpenhet og uavhengighet som sikrer fortsatt høy tillit til valggjennomføringen i fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

Det statlige ansvaret for valggjennomføring ligger i dag hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mens det er kommuner og fylkeskommuner som har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget. Med utviklingen av et statlig valgadministrasjonssystem har departementets oppgaver og ansvar for valg økt betydelig.

Opprettelsen av et eget valgdirektorat er i tråd med en internasjonal utvikling for å sikre og markere integriteten i valgarbeidet.

- Et nytt valgdirektorat vil omfatte om lag 30 – 35 årsverk, hvorav ca 20 er faste stillinger og kan samlokaliseres med annen statlig virksomhet i Tønsberg, sier Sanner

Valgdirektoratet vil få ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget, informasjon til velgere, opplæring av kommuner og fylkeskommuner, evalueringer og drift og forvaltning av valgadministrasjonssystemet EVA.

Arbeidet med å planlegge etableringen av valgenheten settes i gang etter kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015, og det tas sikte på at valgenheten er etablert slik at stortingsvalget i 2017 kan gjennomføres i et samarbeid mellom departementet og den nye valgenheten.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.