Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Innovasjonspris til Arendal kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arendal kommune ble onsdag tildelt kommunesektorens innovasjonspris på 500.000 kroner. Skien og Narvik var også i finaleheatet og mottok diplom og gode ord for sitt innovasjonsarbeid.

Statssekretær Paul Chaffey delte ut prisen på Arendalskonferansen i dag. Totalt hadde over 40 kommuner sendt inn bidrag i håp om å vinne den nyopprettede innovasjonsprisen.

- Det er veldig positivt at så mange kommuner sendte inn søknad. Juryen har åpenbart hatt en krevende jobb med å velge blant mange gode søknader. Innovasjonstenkningen viste stor bredde. Det var forslag om å utvikle app’er for innbyggerne. Andre viet oppmerksomhet til samarbeidet mellom kommune og næringsliv. Målet med prisen har vært å motivere til ytterligere nytenkning i kommunesektoren. Skal vi løse fremtidens velferdsoppgaver må vi jobbe smartere enn i dag. Innovasjonsprisen er et bidrag til dette og responsen var positiv, sier Chaffey i forbindelse med prisutdelingen.

En jury under ledelse av Shahzad Rana hadde gått gjennom alle søknadene og i sin begrunnelse for å gi prisen til Arendal, sier juryen blant annet:

”Arendal har satset på innovasjon som en integrert del av kommunens oppgaveløsning. Innovasjon er en del av alle prosesser og et vurderingskriterium i beslutningene. De har også et bevisst forhold til alle eksterne samarbeidspartnere, der vi har lagt spesielt merke til alle virksomheter i frivillig sektor som Røde Kors og Bymisjonen. Kommunen har oppnådd å etablere seg som en møteplass og sentral arena for kommunale virksomheter som er interessert i innovasjon og nyskaping.  De har en innovasjonskultur som har resultert i en rekke konkrete innovasjonsprosesser og -prosjekter innen helse- og omsorg, frivillighet, IKT og næring og miljø. Blant annet har de gjort en større satsing på hverdagsrehabilitering. I tillegg har kommunen utviklet formidlings- og delingsarenaer, herunder særlig Arendalskonferansen, for å forsterke egen innovasjon gjennom læring og erfaringsutveksling, og for å dele erfaringer med andre kommuner og virksomheter.”

- Jeg vil gratulere Arendal kommune med prisen. Vi trenger kommuner som tenker nytt og som går foran i innovasjonsarbeidet. Når jeg leser juryens begrunnelse skjønner jeg at her har Arendal en innovasjonskultur som preger arbeidet på flere områder. Jeg håper det vil inspirere andre kommuner også, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i sin hilsen til vinnerkommunen.

Av de i alt over 40 søknadene ble også Skien og Narvik berømmet for sitt arbeid. Juryen begrunner dette blant annet med:

  • Narvik kommune har møtt store økonomiske utfordringer. I stedet for å gi opp har kommunen søkt nye og utradisjonelle veier. Gjennom samarbeid med privat sektor og utfordring av eksisterende regelverk har Narvik og selskapet Futurum klart å skape en ny giv for vekst i kommunen, egen driv for utvikling og innsats. Utviklingsprogram Narvik er basert på en samhandlings- og mobiliseringsstrategi. Aktørenes innsats bidrar til en egenandel som utløser eksterne offentlige midler. En viktig intensjon er at samhandlingen i programmet skal gi merverdi gjennom at aktørene får en felles arena og ved kobling av delprosjekter.
  • Skien kommune løfter i sin finalesøknad fram to satsinger: Testportal og Ekdahls leilighet og Lyngbakken sykehjem. Ved hjelp av Testportalen kan gründere og bedrifter teste/dokumentere sine løsninger før det endelige produktet lanseres i markedet. Ekdals leilighet er en møteplass for utvikling og samhandling innen velferdsteknologi. Her er det lagt til rette for å teste, demonstrere og verifisere ulike teknologiske hjelpemidler til hjem eller sykehjem. Lyngbakken sykehjem er spesielt tilrettelagt for ulike velferdsteknologiske løsninger tilpasset den enkelte beboer. Det har vært en tett dialog og samarbeid mellom ansatte i kommunen og utviklere/leverandører hvor man har kartlagt hvor det er behov for utvikling av produkter og tjenester for å forenkle arbeidsprosessene og imøtekomme framtidens krav. Det har dannet en plattform for en innovasjonskultur som kommunen ønsker å videreutvikle.

Juryens begrunnelse og de tre vinnernes søknader finner du på nettsidene til Difi 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.