Historisk arkiv

Nye retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nye retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon ble i dag fastsatt ved kongelig resolusjon. – Staten skal både bygge og bruke kompetansen i hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Nye retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon ble i dag fastsatt ved kongelig resolusjon.
– Staten skal både bygge og bruke kompetansen i hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Den statlige lokaliseringspolitikken skal medvirke til en fordeling av statlige arbeidsplasser som bidrar til vekst og verdiskapning i hele landet. Målet med lokaliseringspolitikken er å styrke regionale arbeidsmarkeder, og at man velger lokalisering der arbeidsplassene vil ha størst potensial til å bidra til utvikling i regionen.

- Retningslinjene er enklere og tydeligere enn de gamle. Vi må være villig til å vurdere statens organisering, og ved behov gjennomføre endringer. Vi må være bevisst lokaliseringen av arbeidsplasser, og benytte oss av kompetansen som finnes i hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Næringslivet er en sentral bidragsyter til vekstkraftige regioner, men offentlig sektor har en viktig rolle. Lokalisering av statlige arbeidsplasser kan være et viktig virkemiddel. Gjennom det statlige moderniseringsarbeidet og bevissthet rundt lokaliseringsvalg kan alle sektorer bidra til regjeringens mål om styrket vekstkraft i alle regioner.

- Hovedregelen skal fortsatt være at nye og omlokaliserte statlige virksomheter og arbeidsplasser skal plasseres utenfor Oslo, og vi stiller nå tydeligere krav om at flere alternativer skal vurderes når statlige arbeidsplasser etableres eller ved større omorganiseringer som innebærer omlokalisering av virksomhet eller oppgaver, sier statsråd Sanner.

Føringen i de gamle retningslinjene om at man skulle unngå å konsentrere virksomhet til det største byområdet i fylket eller landsdelen er tatt ut. Det samme gjelder føringen om at dersom alle faktorene ellers var like i valget mellom to steder, så skulle man velge det minst sentrale stedet innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.

- Staten skal bidra til både å bygge kompetanse og bruke verdifull kunnskap i hele landet. Vi må bidra til å styrke vekstsentre og kompetansemiljøer. Da er det naturlig også å vurdere byene, sier statsråd Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00