Historisk arkiv

Sjekk din eiendom på nettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nå kan du enkelt sjekke eiendomsinformasjon på nett. – Med den nye tjenesten gjør vi hverdagen enklere for innbyggere, eiendomsbransjen og Kartverket, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Den nye digitale grunnboken gjør det mulig å få innsyn i eiendomsinformasjon og sjekke heftelser på eiendom på nettsiden www.seeiendom.no.

Nå kan du enkelt sjekke eiendomsinformasjon på nett.  – Med den nye tjenesten gjør vi hverdagen enklere for innbyggere, eiendomsbransjen og Kartverket, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Den nye digitale grunnboken gjør det mulig å få innsyn i eiendomsinformasjon og sjekke heftelser på eiendom på nettsiden www.seeiendom.no.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner lanserte den nye løsningen da han nylig besøkte Kartverkets hovedkontor på Hønefoss.
- Det er nå lett å sjekke heftelser og få innsyn i eiendomsinformasjon. Den nye grunnboken åpner opp for at innbyggere og eiendomsbransjen kan sjekke eiendom selv på seeiendom.no, sier Sanner.

Kartverket får over 1500 telefonhenvendelser og over 100 e-post hver dag med spørsmål fra publikum. Med den digitale innsynsløsningen på nett blir tid og ressurser spart.

- Den nye løsningen forenkler kontakten mellom innbyggere og staten, og gjør at dyktige medarbeidere i Kartverket kan bruke tiden på andre ting enn å besvare telefoner, sier Sanner.

Den nye digitale grunnboken er også ”grunnstenen” for nytt e-tingslysingssystem som skal stå ferdig i løpet av 2016.

Hver virkedag leveres over 21 kasser post med tinglysningspapirer til Kartverket på Hønefoss og kontoret i Ullensvang – i snitt til sammen 5000 saker pr dag.

På postmottaket åpner, sorterer og fordeler ansatte tingslysningspapirene hver dag.

Kartverket foretar årlig 1,2 millioner registreringer i tinglysning av fast eiendom og 265.000 tinglysninger av borettsandeler. Dette tilsvarer 16 millioner papirark i året.

- Boligkjøpere må i dag gjennom en lang og papirbasert prosess. Nå skal denne prosessen digitaliseres. I fremtiden vil det være mulig for den enkelte å tinglyse ”rett fra stua”. Vi snakker om milliardgevinst for samfunnet, sier Sanner.

Tiden det tar å tinglyse en eiendom er i dag i hovedsak fire dager fra mottatt til ekspedert sak. Dette skal ned til minutter når en fullverdig elektronisk tinglysingsløsning er på plass i løpet av 2016.

Rutinene for poståpning henger på en stor plakat på døra inn til postsorteringsrommet hos Kartverket.
Rutiner for poståpning hos Kartverket (Foto: KMD)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.