Historisk arkiv

Valgdagen blir 14. september 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I statsråd i dag er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 fastsatt til mandag 14. september 2015.

Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det i kommunen også skal avholdes valg søndag 13. september 2015.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.