Historisk arkiv

Varsler enklere plan- og byggeregler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner varsler en omfattende plan med forslag til enklere regler for plan- og byggesaker. Forslagene vil bidra til å holde byggekostnadene nede, øke tempo i planprosessene og skape en enklere hverdag for næringsliv, kommuner og folk flest.

- Vi vil med dette også gjøre det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet, sier Jan Tore Sanner.

Forenklingene vil særlig ha betydning for mindre leiligheter.

- Vi har startet et arbeid med å forenkle byggteknisk forskrift (TEK). I første omgang vil vi se på omfanget av krav til tilgjengelighet i boliger. Forslag til endringer skal sendes på høring til våren, slik at endringer kan iverksettes fra årsskiftet. Jeg er opptatt av en bred og god dialog med alle interessenter, sier Sanner.

Han legger vekt på at prinsippet om universell utforming og god tilgjengelighet i boliger ligger fast.

- Likevel mener vi det er nødvendig og mulig å forenkle reglene. Det er særlig viktig for å få ned byggekostnadene, samtidig som bokvaliteten sikres, sier Sanner.

Sanner vil blant annet se nærmere på arealkrevende krav til tilgjengelighet inne i bolig. Dette vil for eksempel være krav til snusirkel for rullestol.

- Vi vil vurdere å endre krav til snusirkel for rullestol i boliger fra 150 cm til 130 cm – slik man har i Sverige. Dette har særlig stor betydning for små leiligheter der kostnadene kan reduseres uten at det går ut over kvalitet, sier Sanner.

Dette er en del av en større pakke på forenklinger av plan- og byggesaker. Vi vil også vurdere å frita flere tiltak for søknadsplikt og gjøre det enklere for folk å bygge mindre bygg som garasjer og lignende. På plansiden skal antall innsigelser reduseres og tidsbruken gå ned. Vi vil også vurdere tidsfrister for ulike trinn i saksbehandlingen av reguleringsplaner.

Les mer om Regjeringens arbeid med forenklinger i plan- og byggesak (pdf)