Historisk arkiv

15,5 millioner kroner til kommuner med store flyktningekostnader i Østfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Flyktningsituasjonen i høst har ført til etablering av mange nye asylmottak på kort tid. Det har gitt økte kostnader for mange kommuner. For å unngå at det går ut over innbyggernes velferdstilbud bevilger vi til sammen 151 millioner kroner til kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 15,5 millioner kroner til 13 kommuner i Østfold som har hatt ekstraordinære utgifter i forbindelse med mottak av asylsøkere i høst.

Driften av asylmottak er en statlig oppgave. Kommunene på sin side må bidra med grunnleggende kommunale tjenester som skole, barnevern og helsetjenester. Kommunene blir kompenserte for disse kostnadene gjennom etablerte ordninger.

Flyktningetilstrømmingen i høst har ført til at det på svært kort tid er etablert mange nye asylmottaksplasser. Dermed har ikke kommunene fått tid til å planlegge og tilrettelegge for asylmottak.

- Flyktningsituasjonen har gitt kommunene høyere kostnader enn normalt. For å hjelpe kommunene til å tilby tjenestene et asylmottak krever og samtidig ivareta innbyggernes ordinære velferd, bevilger departementet til sammen 151 millioner kroner, sier Sanner.

Det er spesielt kommuner som har opplevd økning i antall flyktninger som nå mottar en kompensasjon. Fylkesmennene i alle fylker har brukt sin lokalkunnskap for å identifisere kommuner som har tatt imot mange asylsøkere på kort tid. Departementet har tatt hensyn til disse innspillene i fordelingen av midlene mellom kommunene.

Midlene bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

13 kommuner i Østfold får til sammen 15,5 millioner kroner:

KommuneEkstraordinært tilskudd
0101 Halden 1 221 000 kroner
0104 Moss 1 628 000 kroner
0105 Sarpsborg 1 221 000 kroner
0106 Fredrikstad 2 036 000 kroner
0111 Hvaler 204 000 kroner
0122 Trøgstad 407 000 kroner
0123 Spydeberg 815 000 kroner
0124 Askim 1 221 000 kroner
0125 Eidsberg 815 000 kroner
0128 Rakkestad 204 000 kroner
0135 Råde 4 070 000 kroner
0137 Våler 815 000 kroner
0138 Hobøl 815 000 kroner
Østfold totalt 15 472 000 kroner