Historisk arkiv

7,2 millioner kroner til kommuner med store flyktningekostnader i Oppland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Flyktningsituasjonen i høst har ført til etablering av mange nye asylmottak på kort tid. Det har gitt økte kostnader for mange kommuner. For å unngå at det går ut over innbyggernes velferdstilbud bevilger vi til sammen 151 millioner kroner til kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 7,2 millioner kroner til 10 kommuner i Oppland som har hatt ekstraordinære utgifter i forbindelse med mottak av asylsøkere i høst.

Driften av asylmottak er en statlig oppgave. Kommunene på sin side må bidra med grunnleggende kommunale tjenester som skole, barnevern og helsetjenester. Kommunene blir kompenserte for disse kostnadene gjennom etablerte ordninger.

Flyktningetilstrømmingen i høst har ført til at det på svært kort tid er etablert mange nye asylmottaksplasser. Dermed har ikke kommunene fått tid til å planlegge og tilrettelegge for asylmottak.

- Flyktningsituasjonen har gitt kommunene høyere kostnader enn normalt. For å hjelpe kommunene til å tilby tjenestene et asylmottak krever og samtidig ivareta innbyggernes ordinære velferd, bevilger departementet til sammen 151 millioner kroner, sier Sanner.

Det er spesielt kommuner som har opplevd økning i antall flyktninger som nå mottar en kompensasjon. Fylkesmennene i alle fylker har brukt sin lokalkunnskap for å identifisere kommuner som har tatt imot mange asylsøkere på kort tid. Departementet har tatt hensyn til disse innspillene i fordelingen av midlene mellom kommunene.

Midlene bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

10 kommuner i Oppland får til sammen 7,2 millioner kroner:

KommuneEkstraordinært tilskudd
0502 Gjøvik 1 031 000 kroner
0511 Dovre 258 000 kroner
0516 Nord-Fron 645 000 kroner
0517 Sel 1 160 000 kroner
0519 Sør-Fron 645 000 kroner
0521 Øyer 645 000 kroner
0528 Østre Toten 258 000 kroner
0536 Søndre Land 1 031 000 kroner
0541 Etnedal 1 031 000 kroner
0543 Vestre Slidre 516 000 kroner
Oppland totalt 7 220 000 kroner